× Početna Vijesti Sport Kultura Crna kronika Politika Zanimljivosti

promemorija potpisivanje

Promemorija travničkih Hrvata je danas potpisana od strane političkih stranaka, udruga i institucija s hrvatskim predznakom u Travniku.

Tekst Promemorije prenosimo u cijelosti:

Hrvati Travnika, političke stranke predvodnice hrvatskog naroda, vjerske, kulturne, obrazovne i znanstvene institucije hrvatskog naroda u Travniku, predstavnici udruga proisteklih iz Domovinskog rata, gospodarstvenici, intelektualci i akademski radnici, ujedinjeni u viziji Travnika kao gradske zajednice uređene po modernim europskim načelima i praksama demokratskog svijeta, a zasnovane na temeljima višestoljetne tradicije kulturnog, političkog i društvenog središta Središnje Bosne, pa i čitave Bosne i Hercegovine, izdaju sljedeći dokument:

P R O M E M O R I J A
travničkih Hrvata

Poštivajuči opredjeljenja i razmišljanja mnogih akademskih radnika, intelektualaca i dobronamjernih ljudi koji uistinu skrbe o budućnosti Bosne i Hercegovine, u tome kako je Županija Središnja Bosna kralježnica Bosne i Hercegovine koja je sa svojim šarolikim nacionalnim i vjerskim sastavom te bogatom kulturno-povijesnom baštinom isprepletenom utjecajima različitih tradicija, koje ne dopuštaju isključivo pravo ni jednoj etničkoj skupini za prisvajanjem i dominacijom, već pravo i obvezu svih etničkih skupina da zajednički rade i neprestano tragaju za konsenzusom i dogovorom, smatramo da je ključ rješenja složenih prilika u Bosni i Hercegovini iznalaženje rješenja odnosa u Županiji Središnja Bosna, a ključ rješenja kompliciranih odnosa u Županiji Središnja Bosna konačno rješenje statusa općine Travnik kao njezina administrativnog, kulturnog, obrazovnog, političkog i povijesnog centra.

Uvažavajući sve navedene činjenice želimo graditi bh. društvo po mjeri sva tri konstitutivna naroda i svih građana Bosne i Hercegovine. Na tom putu želimo da primjer Travnika, kao i sami odnosi među narodima i građanima u našoj općini budu “kotač zamajac“ pozitivne društvene evolucije i demokratske izgradnje cijelog bh. društva.

Ustrajni smo da ideja konstitutivnosti i ravnopravnosti naroda svoj puni sjaj doživi na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine, a kako to danas nije slučaj, želimo biti reformska snaga i prvi u takvom pothvatu. Želimo potaknuti odgovornost političkih snaga i Travnik ponuditi kao primjer drugima u ideji kako je moguće graditi dobrosusjedske odnose, istinski suživot i međusobnu suradnju između različitih etničkih i vjerskih zajednica u ozračju tolerancije i međusobnog poštivanja i uvažavanja, ostati i živjeti svoj na svome te pokazati kako je općina Travnik uistinu “modus operandi“ kojim treba hoditi cijela Bosna i Hercegovina.

Uvjereni smo da smo otvorenim dijalogom između demokratskih institucija i konstruktivnim prijedlozima u svrhu iznalaženja rješenja za postojeće probleme, uz suradnju svih odgovornih i relevantnih sudionika društveno-političkog života u Travniku, postigli mogućnost sklada i razvoja naše lokalne zajednice temeljene na višestoljetnom međusobnom poštivanju i uvažavanju svih naroda i građana koji žive u Travniku.

Svjesni smo da samo najširi mogući konsenzus na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine, uz uključivanje nezaobilaznih čimbenika društvene i političke zbilje te stvaranje demokratskih instrumenata zaštite kolektivnih prava Bošnjaka, Hrvata i Srba kao konstitutivnih naroda, ali i pripadnika nacionalnih manjina, kao i svih bh. građana u oba entiteta i svim lokalnim zajednicama, može izgraditi državu Bosnu i Hercegovinu kao moderno društvo i buduću zemlju članicu Europske unije, utemeljenu na pozitivnim civilizacijskim dostignućima i standardima.

Znajući da je preduvjet istinskog rada lokalne vlasti na dobrobiti svih žitelja lokalne zajednice samo pravedna politička reprezentativnost predstavnika svih naroda i građana koji žive u istoj bez obzira na njihovu brojnost, smatramo da Travnik kao jedinicu lokalne samouprave, a i ne ograničavajući se samo na njega, treba urediti na način koji osigurava ravnopravnu zastupljenost svih naroda i građana u lokalnoj vlasti.

Nerazumijevanje i nepravedna rješenja koja su uslijedila nakon potpisivanja Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, te neprincipijelna i nedosljedna politika predstavnika dijela Međunarodne zajednice prema Hrvatima općine Travnik, nadahnjuje nas i potiče da ovim putem pokušamo utjecati na moral i savjest kako Visokog predstavnika, tako i na OHR u cjelini, kako bi ispravio nepravdu te postupio u skladu s obvezama koje su preuzete, a koje nisu nikada izvršene i realizirane na način kako je to učinjeno u Hercegovačko-neretvanskoj županiji i gradu Mostaru kao administrativnom središtu Hercegovačko-neretvanske županije.

Podsjećajući predstavnike Međunarodne zajednice i Visokog predstavnika da je Ustav Federacije BiH (Amandman XXV), kao i Ustav Županije Središnja Bosna (Amandman IX), predviđao jednako uređenje Travnika i Mostara, ali to nije u stvarnosti ostvareno radi intervencije Visokog predstavnika koji nije postupio jednako i očekivano, pozivamo Visokog predstavnika i sve međunarodne autoritete da djeluju arbitrarno, a ne pristrano, te isprave nepravde koje su nastale velikim dijelom zahvaljujući njihovom djelovanju, kao i njihovim propustima, i tako općinu Travnik urede po jednakim principima kao i grad Mostar, odnosno grad Mostar kao središte Hercegovačko-neretvanske županije poistovjete s Travnikom kao središtem Županije Središnja Bosna, kralježnicom Bosne i Hercegovine.

Pitanja Travnika i Mostara su po mnogo čemu u praksi jednaka. Sukladno tome smatramo kako je nedostatak političke volje, a primarno volje dijela Međunarodne zajednice, ključan za rješenje istog te da rješavanju problema koji je namjerno napravljen treba pristupiti koristeći jednake principe.

Vizija nam je da općina Travnik u budućnosti bude gradska zajednica uređena po načelu jedinstvenoga gradskog i upravnog područja u kojoj svi konstitutivni narodi i građani koji žive u Travniku imaju pravo birati i biti birani kroz izborna područja u kojim se jamči, kako minimalna, odnosno maksimalna nacionalna zastupljenost, tako i teritorijalna reprezentativnost, s čitavog područja grada Travnika.

Cjelokupna javnost u Bosni i Hercegovini ima pravo znati koji su nam ciljevi, kao i svi autoriteti, te oni koji svojim javnim djelovanjem i svojim zagovorom mogu učiniti da se prava svih naroda u lokalnoj zajednici jednako konzumiraju i da svi imaju pravo na političke predstavnike izabrane svojom političkom voljom izraženom na izborima koji će zaštititi interese svih naroda i građana na lokalnoj razini.

Pozdravljajući nastojanja političkih stranaka uključenih u pregovore s ciljem da osiguraju punu ravnopravnost unutar Bosne i Hercegovine i time poboljšaju demokratske odnose unutar zajednice, kao i da ostvare najviše standarde poštivanja ljudskih prava i sloboda, upućujemo ovu Promemoriju najodgovornijim političkim instancama u Bosni i Hercegovini, kao i svim međunarodnim čimbenicima. U potpunosti znajući da izgradnja povjerenja i potrebnih uvjeta za pravedno društvo predstavlja dugotrajan i mukotrpan proces koji traži sudjelovanje niza aktera iz različitih društvenih segmenata, apeliramo na uključivanje šire javnosti u naša nastojanja izgradnje države Bosne i Hercegovine i grada Travnika po mjeri svih naroda i građana kao elementarne pretpostavke pokretanja i ubrzanja razvojnih procesa s ciljem poboljšanja kvalitete života svih stanovnika. Ostvarenje pune ravnopravnosti između naroda i građana je prvi korak u izgradnji prosperitetnog društva i gradnje bolje budućnosti zajedničkim snagama.

im|artinfo.ba, preneseno s portala travnicki.ba

NATJEČAJI RADAR OSMRTNICE MARKETING POŠALJITE VIJEST
Sarajevski Kiseljak
Ecos

promemorija potpisivanje

Promemorija travničkih Hrvata je danas potpisana od strane političkih stranaka, udruga i institucija s hrvatskim predznakom u Travniku.

Tekst Promemorije prenosimo u cijelosti:

Hrvati Travnika, političke stranke predvodnice hrvatskog naroda, vjerske, kulturne, obrazovne i znanstvene institucije hrvatskog naroda u Travniku, predstavnici udruga proisteklih iz Domovinskog rata, gospodarstvenici, intelektualci i akademski radnici, ujedinjeni u viziji Travnika kao gradske zajednice uređene po modernim europskim načelima i praksama demokratskog svijeta, a zasnovane na temeljima višestoljetne tradicije kulturnog, političkog i društvenog središta Središnje Bosne, pa i čitave Bosne i Hercegovine, izdaju sljedeći dokument:

P R O M E M O R I J A
travničkih Hrvata

Poštivajuči opredjeljenja i razmišljanja mnogih akademskih radnika, intelektualaca i dobronamjernih ljudi koji uistinu skrbe o budućnosti Bosne i Hercegovine, u tome kako je Županija Središnja Bosna kralježnica Bosne i Hercegovine koja je sa svojim šarolikim nacionalnim i vjerskim sastavom te bogatom kulturno-povijesnom baštinom isprepletenom utjecajima različitih tradicija, koje ne dopuštaju isključivo pravo ni jednoj etničkoj skupini za prisvajanjem i dominacijom, već pravo i obvezu svih etničkih skupina da zajednički rade i neprestano tragaju za konsenzusom i dogovorom, smatramo da je ključ rješenja složenih prilika u Bosni i Hercegovini iznalaženje rješenja odnosa u Županiji Središnja Bosna, a ključ rješenja kompliciranih odnosa u Županiji Središnja Bosna konačno rješenje statusa općine Travnik kao njezina administrativnog, kulturnog, obrazovnog, političkog i povijesnog centra.

Uvažavajući sve navedene činjenice želimo graditi bh. društvo po mjeri sva tri konstitutivna naroda i svih građana Bosne i Hercegovine. Na tom putu želimo da primjer Travnika, kao i sami odnosi među narodima i građanima u našoj općini budu “kotač zamajac“ pozitivne društvene evolucije i demokratske izgradnje cijelog bh. društva.

Ustrajni smo da ideja konstitutivnosti i ravnopravnosti naroda svoj puni sjaj doživi na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine, a kako to danas nije slučaj, želimo biti reformska snaga i prvi u takvom pothvatu. Želimo potaknuti odgovornost političkih snaga i Travnik ponuditi kao primjer drugima u ideji kako je moguće graditi dobrosusjedske odnose, istinski suživot i međusobnu suradnju između različitih etničkih i vjerskih zajednica u ozračju tolerancije i međusobnog poštivanja i uvažavanja, ostati i živjeti svoj na svome te pokazati kako je općina Travnik uistinu “modus operandi“ kojim treba hoditi cijela Bosna i Hercegovina.

Uvjereni smo da smo otvorenim dijalogom između demokratskih institucija i konstruktivnim prijedlozima u svrhu iznalaženja rješenja za postojeće probleme, uz suradnju svih odgovornih i relevantnih sudionika društveno-političkog života u Travniku, postigli mogućnost sklada i razvoja naše lokalne zajednice temeljene na višestoljetnom međusobnom poštivanju i uvažavanju svih naroda i građana koji žive u Travniku.

Svjesni smo da samo najširi mogući konsenzus na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine, uz uključivanje nezaobilaznih čimbenika društvene i političke zbilje te stvaranje demokratskih instrumenata zaštite kolektivnih prava Bošnjaka, Hrvata i Srba kao konstitutivnih naroda, ali i pripadnika nacionalnih manjina, kao i svih bh. građana u oba entiteta i svim lokalnim zajednicama, može izgraditi državu Bosnu i Hercegovinu kao moderno društvo i buduću zemlju članicu Europske unije, utemeljenu na pozitivnim civilizacijskim dostignućima i standardima.

Znajući da je preduvjet istinskog rada lokalne vlasti na dobrobiti svih žitelja lokalne zajednice samo pravedna politička reprezentativnost predstavnika svih naroda i građana koji žive u istoj bez obzira na njihovu brojnost, smatramo da Travnik kao jedinicu lokalne samouprave, a i ne ograničavajući se samo na njega, treba urediti na način koji osigurava ravnopravnu zastupljenost svih naroda i građana u lokalnoj vlasti.

Nerazumijevanje i nepravedna rješenja koja su uslijedila nakon potpisivanja Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, te neprincipijelna i nedosljedna politika predstavnika dijela Međunarodne zajednice prema Hrvatima općine Travnik, nadahnjuje nas i potiče da ovim putem pokušamo utjecati na moral i savjest kako Visokog predstavnika, tako i na OHR u cjelini, kako bi ispravio nepravdu te postupio u skladu s obvezama koje su preuzete, a koje nisu nikada izvršene i realizirane na način kako je to učinjeno u Hercegovačko-neretvanskoj županiji i gradu Mostaru kao administrativnom središtu Hercegovačko-neretvanske županije.

Podsjećajući predstavnike Međunarodne zajednice i Visokog predstavnika da je Ustav Federacije BiH (Amandman XXV), kao i Ustav Županije Središnja Bosna (Amandman IX), predviđao jednako uređenje Travnika i Mostara, ali to nije u stvarnosti ostvareno radi intervencije Visokog predstavnika koji nije postupio jednako i očekivano, pozivamo Visokog predstavnika i sve međunarodne autoritete da djeluju arbitrarno, a ne pristrano, te isprave nepravde koje su nastale velikim dijelom zahvaljujući njihovom djelovanju, kao i njihovim propustima, i tako općinu Travnik urede po jednakim principima kao i grad Mostar, odnosno grad Mostar kao središte Hercegovačko-neretvanske županije poistovjete s Travnikom kao središtem Županije Središnja Bosna, kralježnicom Bosne i Hercegovine.

Pitanja Travnika i Mostara su po mnogo čemu u praksi jednaka. Sukladno tome smatramo kako je nedostatak političke volje, a primarno volje dijela Međunarodne zajednice, ključan za rješenje istog te da rješavanju problema koji je namjerno napravljen treba pristupiti koristeći jednake principe.

Vizija nam je da općina Travnik u budućnosti bude gradska zajednica uređena po načelu jedinstvenoga gradskog i upravnog područja u kojoj svi konstitutivni narodi i građani koji žive u Travniku imaju pravo birati i biti birani kroz izborna područja u kojim se jamči, kako minimalna, odnosno maksimalna nacionalna zastupljenost, tako i teritorijalna reprezentativnost, s čitavog područja grada Travnika.

Cjelokupna javnost u Bosni i Hercegovini ima pravo znati koji su nam ciljevi, kao i svi autoriteti, te oni koji svojim javnim djelovanjem i svojim zagovorom mogu učiniti da se prava svih naroda u lokalnoj zajednici jednako konzumiraju i da svi imaju pravo na političke predstavnike izabrane svojom političkom voljom izraženom na izborima koji će zaštititi interese svih naroda i građana na lokalnoj razini.

Pozdravljajući nastojanja političkih stranaka uključenih u pregovore s ciljem da osiguraju punu ravnopravnost unutar Bosne i Hercegovine i time poboljšaju demokratske odnose unutar zajednice, kao i da ostvare najviše standarde poštivanja ljudskih prava i sloboda, upućujemo ovu Promemoriju najodgovornijim političkim instancama u Bosni i Hercegovini, kao i svim međunarodnim čimbenicima. U potpunosti znajući da izgradnja povjerenja i potrebnih uvjeta za pravedno društvo predstavlja dugotrajan i mukotrpan proces koji traži sudjelovanje niza aktera iz različitih društvenih segmenata, apeliramo na uključivanje šire javnosti u naša nastojanja izgradnje države Bosne i Hercegovine i grada Travnika po mjeri svih naroda i građana kao elementarne pretpostavke pokretanja i ubrzanja razvojnih procesa s ciljem poboljšanja kvalitete života svih stanovnika. Ostvarenje pune ravnopravnosti između naroda i građana je prvi korak u izgradnji prosperitetnog društva i gradnje bolje budućnosti zajedničkim snagama.

im|artinfo.ba, preneseno s portala travnicki.ba

REDAKCIJA PORTALA

info@notra.ba

Marketing

marketing@notra.ba

Copyright 2007-2023 NOTRA Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

Uvjeti korištenja Pravila privatnosti Kolačići Impressum

Pravila o kolačićima

Ova stranica koristi samo nužne kolačiće kako bi Vam omogućili bolje i ugodnije surfanje. Korištenjem web stranice slažete se sa uvjetima korištenja kolačića.

Saznajte više