× Početna Vijesti Sport Kultura Crna kronika Politika Zanimljivosti
  • TRAVNIK

zgrada_vladaksb-1024x576.jpg

U Travniku je održana 78. sjednice Vlade Županije Središnja Bosna. Vlada je usvojila zapisnike sa 77. redovne i 39. izvanredne sjednice.

Na prijedlog Ministarstva financija, Vlada ŽSB je usvojila slijedeće izvještaje:
– Konsolidirani izvještaj za Vladu i proračunske korisnike ŽSB za razdoblje 1.1. – 31.12.2020. godine.
– Konsolidirani Izvještaj općina ŽSB za razdoblje1.1- do 31.12.2020. godine.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada donijela slijedeće odluke:


– Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Proračunu ŽSB za 2021. godinu. Odlukom se dopušta izvršenje doniranih sredstava „Chatolic relief services USA“ za projekt “Mirovno obrazovanje” Srednjoj mješovitoj školi „Zijah Dizdarević“ Fojnica, Srednjoj školi „Vitez“ Vitez, Mješovitoj srednjoj školi „Busovača“ Busovača, Srednjoj školi „Busovača“ Busovača, Mješovitoj srednjoj ekonomsko-ugostiteljskoj školi „Travnik“ Travnik, Srednjoj školi „Novi Travnik“ Novi Travnik i „Srednjoj tehničkoj školi Bugojno“ Bugojno u ukupnom iznosu od 2.450,00 KM, neplaniranih u Proračunu ŽSB za 2021. godinu.


– Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Proračunu ŽSB za 2021. godinu. Odlukom se dopušta izvršenje doniranih sredstava, Proračuna institucija Bosne i Hercegovine u iznosu od 339.770,00 KM Ministarstvu gospodarstva, neplaniranih u Proračunu KSB za 2021. godinu. Sredstava iz ove Odluke dodjeljuju se Ministarstvu gospodarstva na poziciju „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – za ublažavanje posljedica izazvanih pandemijom COVID-19“ .


– Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Proračunu ŽSB za 2021. godinu. Odlukom se dopušta izvršenje doniranih sredstava BH Telekom-a, u iznosu od 8.000,00 KM Osnovnoj školi „Kaćuni“ Kaćuni, neplaniranih u Proračunu ŽSB za 2021. godinu. Sredstava iz ove Odluke dodjeljuju se Osnovnoj školi „Kaćuni“ Kaćuni na stavku „Nabavka opreme“.


– Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Proračunu ŽSB za 2021. godinu. Odlukom se dopušta izvršenje doniranih sredstava BH Telekom-a, u iznosu od 8.000,00 KM Mješovitoj srednjoj školi „Travnik“ Travnik, neplaniranih u Proračunu ŽSB za 2021. godinu. Sredstava iz ove Odluke dodjeljuju se Mješovitoj srednjoj školi „Travnik“ Travnik na stavku „Nabavka opreme“.

Donesene su i slijedeće odluke, a na prijedlog Ministarstva gospodarstva:


– Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava s pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima za potrebu skijalištima i razvoju turizma“, utvrđenih u Proračunu ŽSB za 2021.godinu. Sredstva za realizaciju Programa ove odluke, u ukupnom iznosu od 140.000,00 KM, uplatit će se korisnicima sredstava kao grant sredstva.


– Odluka o usvajanju Programa korištenja sredstava, s kriterjima raspodjele sredstava, ostvarenih od naknade za koncesije iz nadležnosti Ministarstva gospodarstva u 2021. godini. Ovom odlukom usvaja se Program korištenja sredstava, s kriterijima raspodjele sredstava, ostvarenih od naknade za koncesije iz nadležnosti Ministarstva gospodarstva u 2021. godini, s pozicija „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – sufinanciranje projekata zaštite i unapređenja okoliša te razvojih projekata“, „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – sufinanciranje projekata zaštite i unaprjeđenja okoliša te razvojnih projekata“ i „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – sufinanciranje geoloških istraživačkih radova u domeni mineralnih sirovina“ Proračuna ŽSB u 2021.g.

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada ŽSB donijela odluku o izdvajanju dijela nerealiziranih interventnih sredstava iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša ŽSB za 2020.g. za Općinu N. Travnik. Iz Proračuna ŽSB za 2021. godinu s pozicije “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima– za utopljavanje zgrada, vodovod i kanalizacije“ izdvaja se dio nerealiziranih sredstva i odobrava isplata na žiro-račun Općine Novi Travnik za projekt Nabavka vodovodnih cijevi, MZ Kasapovići, Novi Travnik, u iznosu od 1.000,00 KM.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada ŽSB je donijela slijedeće odluke:


– Odluka o dodjeli sportsko-privrednih lovišta na području ŽSB u zakup najpovoljnijim ponuđačima koji ispunjavaju kriterije utvrđene u javnom poziv. Ovom Odlukom dodjeljuju se sportsko-privredna lovišta osnovana Odlukom o osnivanju lovišta na području ŽSB u zakup najpovoljniim ponuđačima, koji ispunjavaju kriterije utvrđene u javnom pozivu na period od 10 lovnih godina. Više informacija možete dobiti u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.


– Odluka o davanju suglasnosti za prijenos prava na koncesije i to iz:


– Ugovora o koncesiji za projektiranje, izgradnju, korištenje i prijenos male hidroelektrane: MHE “MUJAKOVIĆI”,


– Ugovora o koncesiji za projektiranje, izgradnju, korištenje i prijenos male hidroelektrane: MHE “JEZERNICA”,


– Ugovora o koncesiji za projektiranje, izgradnju, korištenje i prijenos male hidroelektrane: MHE “BOTUN,


– Ugovora o koncesiji za projektiranje, izgradnju, korištenje i prijenos male hidroelektrane: MHE “MAJDAN”,


s dosadašnjeg Koncesionara, “INTRADE ENERGIJA” d.o.o. Sarajevo, na privredno društvo i novog Koncesionara “PETROL POWER” d.o.o. Sarajevo.
– Odluka o davanju suglasnosti na prijenos prava na koncesiju iz Ugovora o koncesiji za projektiranje, izgradnju, korištenje i prijenos male hidroelektrane „NEVRA“ d.o.o. Kreševo, na gospodarsko društvo „NEVIA“ d.o.o. Kreševo.


– Odluka o davanju suglasnosti na prijenos prava na koncesiju iz Ugovora o koncesiji za korištenje pitke vode bunara „Vranica“, za tehnološke potrebe mljekare „Agrocentar“, te za flaširanje i prodaju na tržištu, s dosadašnjeg Koncesionara „AGROCENTAR“ d.o.o. Gornji Vakuf- Uskoplje, na gospodarsko društvo „MILAGROS“ d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje.


– Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za zaključivanje Aneks 2. Ugovora o koncesiji za projektiranje, izgradnju, korištenje i prijenos male hidroelektrane “UŠĆE “, na ušću rijeke Bila u rijeku Lašvu, općina Vitez, kojim se produljuje rok za izgradnju i puštanje u komercijalni rad.


– Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za zaključivanje Aneks 3. Ugovora o koncesiji za projektiranje, izgradnju, korištenje i prijenos male hidroelektrane “KORIĆANSKE STIJENE“, na rijeci Ugar, općina Travnik, kojim se produljuje rok za izgradnju i puštanje u komercijalni rad.


– Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za zaključivanje Aneks11. Ugovora o koncesiji za projektiranje, izgradnju, korištenje i prijenos male hidroelektrane “ŽELJEZNICA 4“, na rijeci Željeznici, općina Fojnica, kojim se produljuje rok za izgradnju i puštanje u komercijalni rad.

– Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za zaključivanje Aneks 4. Ugovora o koncesiji za projektiranje, izgradnju, korištenje i prijenos male hidroelektrane “VELIĆI“, na rijeci Bunta, općina Bugojno, kojim se produljuje rok za izgradnju i puštanje u komercijalni rad.

– Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za zaključivanje Aneks 5. Ugovora o koncesiji za projektiranje, izgradnju, korištenje i prijenos male hidroelektrane “OŠTRAC“, na rijeci Ugar, općina Travnik, kojim se produljuje rok za izgradnju i puštanje u komercijalni rad.

– Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za zaključivanje Aneks 11. Ugovora o koncesiji za projektiranje, izgradnju, korištenje i prijenos male hidroelektrane “POLJANICE 1“, na rijeci Biloj, općina Travnik, kojim se produljuje rok za izgradnju i puštanje u komercijalni rad.

– Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za zaključivanje Aneks 11. Ugovora o koncesiji za projektiranje, izgradnju, korištenje i prijenos male hidroelektrane “POLJANICE 2“, na rijeci Bila, općina Travnik, kojim se produljuje rok za izgradnju i puštanje u komercijalni rad.

Ministarstvo unutarnjih poslova je predložilo, a Vlada ŽSB dala slijedeće suglasnosti:


– Suglasnost Ministarstvu unutarnjih poslova za izgradnju objekta PS Donji Vakuf III. faza putem Otvorenog postupka u iznosu od 592.979,40KM s PDV-om.

– Suglasnost Ministarstvu unutarnjih poslova za izgradnju objekta PS Kreševo III. faza putem Otvorenog postupka u iznosu od 592.979,40KM s PDV-om.

– Suglasnost Ministarstvu unutarnjih poslova za usluge nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji PS Kreševo III. putem direktnog Sporazuma u iznosu od 7.018,83KM s PDV-om.

– Suglasnost Ministarstvu unutarnjih poslova za usluge nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji PS Donji Vakuf III. putem direktnog Sporazuma u iznosu od 7.018,83KM s PDV-om.

– Suglasnost Ministarstvu unutarnjih poslova za rekonstrukciju krova na zgradi PS Bugojno putem direktnog Konkurentskog zahtjeva u iznosu od 49.999,95KM s PDV-om.

– Suglasnost Ministarstvu unutarnjih poslova za nabavku baterije za dron putem direktnog Sporazuma u iznosu od 2.340,00KM s PDV-om.

Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta je predložilo, a Vlada ŽSB dala slijedeće suglasnosti za pokretanje postupka za nabavku roba i usluga putem direktnog sporazuma:


– Suglasnost za nabavku maski i dezinfekcijskih sredstava za potrebe škola – 7.000,00 KM.

– Suglasnost za nabavku usluga građevinskog savjetovanja – 7.000,00 KM.

– Suglasnost za nabavku usluga na području mašinstva – 7.000,00 KM.

– Suglasnost JU „Prvoj osnovnoj školi“ Donji Vakuf na Plan javnih nabava za 2021. godinu.

– Suglasnost OŠ „Dubravica“ Preočica-Vitez na Plan javnih nabava za 2021. godinu.

– Suglasnost OŠ „Vitovlje“ Vitovlje na Plan javnih nabava za 2021. godinu.

– Suglasnost OŠ „Kiseljak 1“ Bilalovac na Plan javnih nabava za 2021. godinu.

Ured za europske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu je predložio, a Vlada ŽSB dala suglasnost na Plan javnih nabavki Ureda za 2021. godinu.

Županijska uprava za branitelje je predložila, a Vlada ŽSB donijela slijedeće odluke:


– Odluka o davanju suglasnosti za javnu nabavku za 2021. g. i 2022. g. za usluge rehabilitacije; procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 150.598,00 KM.


– Odluka o davanju suglasnosti na izmjeni Plan javne nabavke za 2021. godinu.

– Odluka o davanju suglasnosti za javnu nabavku za proteze za gornje i donje ekstremitete, procijenjene vrijednosti bez PDV-a u iznosu od 703.504,00 KM.

– Odluka o davanju suglasnosti za javnu nabavku za ortopedska pomagala za paraplegičare, procijenjene vrijednosti bez PDV-a u iznosu od 190.000,00 KM.

– Odluka o davanju suglasnosti za javnu nabavku sredstava za higijenske potrebe paraplegičara, procijenjene vrijednosti bez PDV-a u iznosu od 200.000,00 KM.

Vlada ŽSB je na prijedlog Ministarstvu obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta dala suglasnost na uvođenje nove relacije Čehaje – Kordići – OŠ “Gračanica” za prijevoz učenika OŠ “Gračanica”.

RadioVitez

NATJEČAJI RADAR OSMRTNICE MARKETING POŠALJITE VIJEST
Ecos
  • TRAVNIK

zgrada_vladaksb-1024x576.jpg

U Travniku je održana 78. sjednice Vlade Županije Središnja Bosna. Vlada je usvojila zapisnike sa 77. redovne i 39. izvanredne sjednice.

Na prijedlog Ministarstva financija, Vlada ŽSB je usvojila slijedeće izvještaje:
– Konsolidirani izvještaj za Vladu i proračunske korisnike ŽSB za razdoblje 1.1. – 31.12.2020. godine.
– Konsolidirani Izvještaj općina ŽSB za razdoblje1.1- do 31.12.2020. godine.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada donijela slijedeće odluke:


– Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Proračunu ŽSB za 2021. godinu. Odlukom se dopušta izvršenje doniranih sredstava „Chatolic relief services USA“ za projekt “Mirovno obrazovanje” Srednjoj mješovitoj školi „Zijah Dizdarević“ Fojnica, Srednjoj školi „Vitez“ Vitez, Mješovitoj srednjoj školi „Busovača“ Busovača, Srednjoj školi „Busovača“ Busovača, Mješovitoj srednjoj ekonomsko-ugostiteljskoj školi „Travnik“ Travnik, Srednjoj školi „Novi Travnik“ Novi Travnik i „Srednjoj tehničkoj školi Bugojno“ Bugojno u ukupnom iznosu od 2.450,00 KM, neplaniranih u Proračunu ŽSB za 2021. godinu.


– Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Proračunu ŽSB za 2021. godinu. Odlukom se dopušta izvršenje doniranih sredstava, Proračuna institucija Bosne i Hercegovine u iznosu od 339.770,00 KM Ministarstvu gospodarstva, neplaniranih u Proračunu KSB za 2021. godinu. Sredstava iz ove Odluke dodjeljuju se Ministarstvu gospodarstva na poziciju „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – za ublažavanje posljedica izazvanih pandemijom COVID-19“ .


– Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Proračunu ŽSB za 2021. godinu. Odlukom se dopušta izvršenje doniranih sredstava BH Telekom-a, u iznosu od 8.000,00 KM Osnovnoj školi „Kaćuni“ Kaćuni, neplaniranih u Proračunu ŽSB za 2021. godinu. Sredstava iz ove Odluke dodjeljuju se Osnovnoj školi „Kaćuni“ Kaćuni na stavku „Nabavka opreme“.


– Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Proračunu ŽSB za 2021. godinu. Odlukom se dopušta izvršenje doniranih sredstava BH Telekom-a, u iznosu od 8.000,00 KM Mješovitoj srednjoj školi „Travnik“ Travnik, neplaniranih u Proračunu ŽSB za 2021. godinu. Sredstava iz ove Odluke dodjeljuju se Mješovitoj srednjoj školi „Travnik“ Travnik na stavku „Nabavka opreme“.

Donesene su i slijedeće odluke, a na prijedlog Ministarstva gospodarstva:


– Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava s pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima za potrebu skijalištima i razvoju turizma“, utvrđenih u Proračunu ŽSB za 2021.godinu. Sredstva za realizaciju Programa ove odluke, u ukupnom iznosu od 140.000,00 KM, uplatit će se korisnicima sredstava kao grant sredstva.


– Odluka o usvajanju Programa korištenja sredstava, s kriterjima raspodjele sredstava, ostvarenih od naknade za koncesije iz nadležnosti Ministarstva gospodarstva u 2021. godini. Ovom odlukom usvaja se Program korištenja sredstava, s kriterijima raspodjele sredstava, ostvarenih od naknade za koncesije iz nadležnosti Ministarstva gospodarstva u 2021. godini, s pozicija „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – sufinanciranje projekata zaštite i unapređenja okoliša te razvojih projekata“, „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – sufinanciranje projekata zaštite i unaprjeđenja okoliša te razvojnih projekata“ i „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – sufinanciranje geoloških istraživačkih radova u domeni mineralnih sirovina“ Proračuna ŽSB u 2021.g.

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada ŽSB donijela odluku o izdvajanju dijela nerealiziranih interventnih sredstava iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša ŽSB za 2020.g. za Općinu N. Travnik. Iz Proračuna ŽSB za 2021. godinu s pozicije “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima– za utopljavanje zgrada, vodovod i kanalizacije“ izdvaja se dio nerealiziranih sredstva i odobrava isplata na žiro-račun Općine Novi Travnik za projekt Nabavka vodovodnih cijevi, MZ Kasapovići, Novi Travnik, u iznosu od 1.000,00 KM.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada ŽSB je donijela slijedeće odluke:


– Odluka o dodjeli sportsko-privrednih lovišta na području ŽSB u zakup najpovoljnijim ponuđačima koji ispunjavaju kriterije utvrđene u javnom poziv. Ovom Odlukom dodjeljuju se sportsko-privredna lovišta osnovana Odlukom o osnivanju lovišta na području ŽSB u zakup najpovoljniim ponuđačima, koji ispunjavaju kriterije utvrđene u javnom pozivu na period od 10 lovnih godina. Više informacija možete dobiti u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.


– Odluka o davanju suglasnosti za prijenos prava na koncesije i to iz:


– Ugovora o koncesiji za projektiranje, izgradnju, korištenje i prijenos male hidroelektrane: MHE “MUJAKOVIĆI”,


– Ugovora o koncesiji za projektiranje, izgradnju, korištenje i prijenos male hidroelektrane: MHE “JEZERNICA”,


– Ugovora o koncesiji za projektiranje, izgradnju, korištenje i prijenos male hidroelektrane: MHE “BOTUN,


– Ugovora o koncesiji za projektiranje, izgradnju, korištenje i prijenos male hidroelektrane: MHE “MAJDAN”,


s dosadašnjeg Koncesionara, “INTRADE ENERGIJA” d.o.o. Sarajevo, na privredno društvo i novog Koncesionara “PETROL POWER” d.o.o. Sarajevo.
– Odluka o davanju suglasnosti na prijenos prava na koncesiju iz Ugovora o koncesiji za projektiranje, izgradnju, korištenje i prijenos male hidroelektrane „NEVRA“ d.o.o. Kreševo, na gospodarsko društvo „NEVIA“ d.o.o. Kreševo.


– Odluka o davanju suglasnosti na prijenos prava na koncesiju iz Ugovora o koncesiji za korištenje pitke vode bunara „Vranica“, za tehnološke potrebe mljekare „Agrocentar“, te za flaširanje i prodaju na tržištu, s dosadašnjeg Koncesionara „AGROCENTAR“ d.o.o. Gornji Vakuf- Uskoplje, na gospodarsko društvo „MILAGROS“ d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje.


– Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za zaključivanje Aneks 2. Ugovora o koncesiji za projektiranje, izgradnju, korištenje i prijenos male hidroelektrane “UŠĆE “, na ušću rijeke Bila u rijeku Lašvu, općina Vitez, kojim se produljuje rok za izgradnju i puštanje u komercijalni rad.


– Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za zaključivanje Aneks 3. Ugovora o koncesiji za projektiranje, izgradnju, korištenje i prijenos male hidroelektrane “KORIĆANSKE STIJENE“, na rijeci Ugar, općina Travnik, kojim se produljuje rok za izgradnju i puštanje u komercijalni rad.


– Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za zaključivanje Aneks11. Ugovora o koncesiji za projektiranje, izgradnju, korištenje i prijenos male hidroelektrane “ŽELJEZNICA 4“, na rijeci Željeznici, općina Fojnica, kojim se produljuje rok za izgradnju i puštanje u komercijalni rad.

– Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za zaključivanje Aneks 4. Ugovora o koncesiji za projektiranje, izgradnju, korištenje i prijenos male hidroelektrane “VELIĆI“, na rijeci Bunta, općina Bugojno, kojim se produljuje rok za izgradnju i puštanje u komercijalni rad.

– Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za zaključivanje Aneks 5. Ugovora o koncesiji za projektiranje, izgradnju, korištenje i prijenos male hidroelektrane “OŠTRAC“, na rijeci Ugar, općina Travnik, kojim se produljuje rok za izgradnju i puštanje u komercijalni rad.

– Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za zaključivanje Aneks 11. Ugovora o koncesiji za projektiranje, izgradnju, korištenje i prijenos male hidroelektrane “POLJANICE 1“, na rijeci Biloj, općina Travnik, kojim se produljuje rok za izgradnju i puštanje u komercijalni rad.

– Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za zaključivanje Aneks 11. Ugovora o koncesiji za projektiranje, izgradnju, korištenje i prijenos male hidroelektrane “POLJANICE 2“, na rijeci Bila, općina Travnik, kojim se produljuje rok za izgradnju i puštanje u komercijalni rad.

Ministarstvo unutarnjih poslova je predložilo, a Vlada ŽSB dala slijedeće suglasnosti:


– Suglasnost Ministarstvu unutarnjih poslova za izgradnju objekta PS Donji Vakuf III. faza putem Otvorenog postupka u iznosu od 592.979,40KM s PDV-om.

– Suglasnost Ministarstvu unutarnjih poslova za izgradnju objekta PS Kreševo III. faza putem Otvorenog postupka u iznosu od 592.979,40KM s PDV-om.

– Suglasnost Ministarstvu unutarnjih poslova za usluge nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji PS Kreševo III. putem direktnog Sporazuma u iznosu od 7.018,83KM s PDV-om.

– Suglasnost Ministarstvu unutarnjih poslova za usluge nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji PS Donji Vakuf III. putem direktnog Sporazuma u iznosu od 7.018,83KM s PDV-om.

– Suglasnost Ministarstvu unutarnjih poslova za rekonstrukciju krova na zgradi PS Bugojno putem direktnog Konkurentskog zahtjeva u iznosu od 49.999,95KM s PDV-om.

– Suglasnost Ministarstvu unutarnjih poslova za nabavku baterije za dron putem direktnog Sporazuma u iznosu od 2.340,00KM s PDV-om.

Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta je predložilo, a Vlada ŽSB dala slijedeće suglasnosti za pokretanje postupka za nabavku roba i usluga putem direktnog sporazuma:


– Suglasnost za nabavku maski i dezinfekcijskih sredstava za potrebe škola – 7.000,00 KM.

– Suglasnost za nabavku usluga građevinskog savjetovanja – 7.000,00 KM.

– Suglasnost za nabavku usluga na području mašinstva – 7.000,00 KM.

– Suglasnost JU „Prvoj osnovnoj školi“ Donji Vakuf na Plan javnih nabava za 2021. godinu.

– Suglasnost OŠ „Dubravica“ Preočica-Vitez na Plan javnih nabava za 2021. godinu.

– Suglasnost OŠ „Vitovlje“ Vitovlje na Plan javnih nabava za 2021. godinu.

– Suglasnost OŠ „Kiseljak 1“ Bilalovac na Plan javnih nabava za 2021. godinu.

Ured za europske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu je predložio, a Vlada ŽSB dala suglasnost na Plan javnih nabavki Ureda za 2021. godinu.

Županijska uprava za branitelje je predložila, a Vlada ŽSB donijela slijedeće odluke:


– Odluka o davanju suglasnosti za javnu nabavku za 2021. g. i 2022. g. za usluge rehabilitacije; procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 150.598,00 KM.


– Odluka o davanju suglasnosti na izmjeni Plan javne nabavke za 2021. godinu.

– Odluka o davanju suglasnosti za javnu nabavku za proteze za gornje i donje ekstremitete, procijenjene vrijednosti bez PDV-a u iznosu od 703.504,00 KM.

– Odluka o davanju suglasnosti za javnu nabavku za ortopedska pomagala za paraplegičare, procijenjene vrijednosti bez PDV-a u iznosu od 190.000,00 KM.

– Odluka o davanju suglasnosti za javnu nabavku sredstava za higijenske potrebe paraplegičara, procijenjene vrijednosti bez PDV-a u iznosu od 200.000,00 KM.

Vlada ŽSB je na prijedlog Ministarstvu obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta dala suglasnost na uvođenje nove relacije Čehaje – Kordići – OŠ “Gračanica” za prijevoz učenika OŠ “Gračanica”.

RadioVitez

REDAKCIJA PORTALA

info@notra.ba

Marketing

marketing@notra.ba

Copyright 2007-2023 NOTRA Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

Uvjeti korištenja Pravila privatnosti Kolačići Impressum

Pravila o kolačićima

Ova stranica koristi samo nužne kolačiće kako bi Vam omogućili bolje i ugodnije surfanje. Korištenjem web stranice slažete se sa uvjetima korištenja kolačića.