× Početna Vijesti Sport Kultura Crna kronika Politika Zanimljivosti
  • POGLEDAJTE DNEVNI RED

343291891_1221626978714894_5585130241744685840_n.jpg

Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanske županije i člana 9. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanske županije za danas je sazvana 167. sjednica Vlade Srednjobosanske županije.

Sjednica će se održati od 9 sati, a dnevni red je sljedeći:

1. Zapisnik sa 166. sjednice Vlade Srednjobosanske županije - tajnik Vlade

2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o novčanoj egzistencijalnoj naknadi – Županijska uprava za branitelje

a) Prijedlog rješenja o visini naknade članovima radne grupe za izradu Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o novčanoj egzistencijalnoj naknadi

3. Izvješća o radu i poslovanju zdravstvenih ustanova Srednjobosanske županije za 2022. godinu – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

a) JU Zavod za javno zdravstvo ŽSB/SBŽ

b) JU Opća bolnica Travnik

c) JU Hrvatska bolnica Dr. fra. Mato Nikolić, Nova Bila

d) JU Bolnica za plućne bolesti i tuberkulozu Travnik

e) JU Opća bolnica Jajce

f) JU Opća bolnica Bugojno

4. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava za nabavku opreme općinskim centrima za socijalni rad i općinskim službama socijalne skrbi – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

a) Centar za socijalni rad Travnik

b) Centar za socijalni rad Busovača

c) Centar za socijalni rad Gornji Vakuf – Uskoplje

d) Centar za socijalni rad Donji Vakuf

e) Centar za socijalni rad Bugojno

f) Centar za socijalni rad Jajce

g) Centar za socijalni rad Novi Travnik

h) Centar za socijalni rad Vitez

i) Služba za socijalnu skrb Općine Dobretići

j) Služba za socijalnu skrb Općine Kiseljak

k) Služba za socijalnu skrb Općine Fojnica

l) Služba za socijalnu skrb Općine Kreševo

5. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava za nabavku roba i usluga za potrebe MUP-a – Ministarstvo unutarnjih poslova

a) za ugradnju vanjskih klupica na zgradi PS Travnik

b) za vršenje nadzora nad izvođenjem radova na ugradnji stolarije u PS Travnik

c) za nabavku kancelarijskog namještaja

6. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava za nabavku roba i usluga za potrebe škola – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta

a) za rekonstrukciju kotlovnice u OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Novi Travnik

b) za rekonstrukciju kotlovnice u OŠ „Edhem Mulabdić“ Opra, PŠ Rostovo

7. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava općini Dobretići (za II. kvartal 2023. godine) – Ministarstvo financija

8. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za financiranje troškova prijevoza učenika – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta

9. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti osnovnim školama za provođenje postupka i zaključivanje ugovora za prijevoz učenika – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta

10. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti osnovnim školama za raspisivanje natječaja za popunu radnih mjesta za školsku 2022/23. godinu - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta

11. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti osnovnim školama za zaključivanje ugovora o djelu za obavljanje poslova upražnjenih radnih mjesta za školsku 2022/23. godinu - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta

12. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti srednjim školama za zaključivanje ugovora o djelu za obavljanje poslova upražnjenih radnih mjesta za školsku 2022/23. godinu - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta

13. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za nabavku motornih vozila za potrebe Županijske uprave za šumarstvo – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

14. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za nabavku računara i računarske opreme za potrebe Županijske uprave za civilnu zaštitu – Županijske uprava za civilnu zaštitu

15. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za nabavku zakupa prostorija za smještaj Ureda za javne nabavke – Ured za javne nabavke

16. Suglasnost za nabavku roba i usluga za potrebe škola - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta

17. Suglasnost za popunu radnog mjesta „viši referent – vozač“ u Stručnoj službi Skupštine Županije – Stručna služba Skupštine Županije

18. Suglasnost za sklapanje ugovora o djelu o privremenim i povremenim poslovima za potrebe Stručne službe Skupštine Županije – Stručna služba Skupštine Županije

19. Konsolidirano izvješće za Vladu i proračunske korisnike Srednjobosanske županije za razdoblje 1. 1. do 31. 3. 2023. godine – Ministarstvo financija

20. Konsolidirano izvješće za općine Srednjobosanske županije za razdoblje 1. 1. do 31. 3. 2023. godine – Ministarstvo financija

21. Izvješće o korištenju sredstava tekuće rezerve Vlade Županije, premijera Županije i ministrice financija za prvo tromjesečje 2023. godine – Ministarstvo financija

22. Izvješća o realizaciji zaključaka Vlade Županije za prvu sjednicu u mjesecu svibanj 2023. godine – Stručna služba Vlade

a) Ministarstvo pravosuđa i uprave

b) Ministarstvo unutarnjih poslova (2x)

c) Ministarstvo gospodarstva

23. Izvješća o radu inspekcija za prvu sjednicu u mjesecu svibanj 2023. godine – Stručna služba Vlade

a) Ministarstvo unutarnjih poslova

b) Ministarstvo gospodarstva

c) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

d) Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta

e) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

24. Izvješće o rezultatima korištenja mobilnih i fiksnih radara za I. kvartal 2023. godine – Ministarstvo unutarnjih poslova

25. Izvješće o rezultatima provedenih postupaka javnih nabava za razdoblje 1. 1. do 31. 3. 2023. godine – Ured za javne nabavke

26. Izvješća Općine Busovača o utrošku doniranih sredstava za oblast civilne zaštite (2x) – Županijska uprava za civilnu zaštitu

27. Informacija Porezne uprave Federacije BiH o stanju u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

28. Informacija o realiziranju Akcijskog plana aktivnosti za izvršenje generalnih mjera naloženih presudom Europskog suda za ljudska prava u predmetu Spahić i 15 drugih protiv BiH – Ministarstvo financija

Notra.ba

NATJEČAJI RADAR OSMRTNICE MARKETING POŠALJITE VIJEST
Sarajevski Kiseljak
Ecos
  • POGLEDAJTE DNEVNI RED

343291891_1221626978714894_5585130241744685840_n.jpg

Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanske županije i člana 9. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanske županije za danas je sazvana 167. sjednica Vlade Srednjobosanske županije.

Sjednica će se održati od 9 sati, a dnevni red je sljedeći:

1. Zapisnik sa 166. sjednice Vlade Srednjobosanske županije - tajnik Vlade

2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o novčanoj egzistencijalnoj naknadi – Županijska uprava za branitelje

a) Prijedlog rješenja o visini naknade članovima radne grupe za izradu Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o novčanoj egzistencijalnoj naknadi

3. Izvješća o radu i poslovanju zdravstvenih ustanova Srednjobosanske županije za 2022. godinu – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

a) JU Zavod za javno zdravstvo ŽSB/SBŽ

b) JU Opća bolnica Travnik

c) JU Hrvatska bolnica Dr. fra. Mato Nikolić, Nova Bila

d) JU Bolnica za plućne bolesti i tuberkulozu Travnik

e) JU Opća bolnica Jajce

f) JU Opća bolnica Bugojno

4. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava za nabavku opreme općinskim centrima za socijalni rad i općinskim službama socijalne skrbi – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

a) Centar za socijalni rad Travnik

b) Centar za socijalni rad Busovača

c) Centar za socijalni rad Gornji Vakuf – Uskoplje

d) Centar za socijalni rad Donji Vakuf

e) Centar za socijalni rad Bugojno

f) Centar za socijalni rad Jajce

g) Centar za socijalni rad Novi Travnik

h) Centar za socijalni rad Vitez

i) Služba za socijalnu skrb Općine Dobretići

j) Služba za socijalnu skrb Općine Kiseljak

k) Služba za socijalnu skrb Općine Fojnica

l) Služba za socijalnu skrb Općine Kreševo

5. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava za nabavku roba i usluga za potrebe MUP-a – Ministarstvo unutarnjih poslova

a) za ugradnju vanjskih klupica na zgradi PS Travnik

b) za vršenje nadzora nad izvođenjem radova na ugradnji stolarije u PS Travnik

c) za nabavku kancelarijskog namještaja

6. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava za nabavku roba i usluga za potrebe škola – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta

a) za rekonstrukciju kotlovnice u OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Novi Travnik

b) za rekonstrukciju kotlovnice u OŠ „Edhem Mulabdić“ Opra, PŠ Rostovo

7. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava općini Dobretići (za II. kvartal 2023. godine) – Ministarstvo financija

8. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za financiranje troškova prijevoza učenika – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta

9. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti osnovnim školama za provođenje postupka i zaključivanje ugovora za prijevoz učenika – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta

10. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti osnovnim školama za raspisivanje natječaja za popunu radnih mjesta za školsku 2022/23. godinu - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta

11. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti osnovnim školama za zaključivanje ugovora o djelu za obavljanje poslova upražnjenih radnih mjesta za školsku 2022/23. godinu - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta

12. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti srednjim školama za zaključivanje ugovora o djelu za obavljanje poslova upražnjenih radnih mjesta za školsku 2022/23. godinu - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta

13. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za nabavku motornih vozila za potrebe Županijske uprave za šumarstvo – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

14. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za nabavku računara i računarske opreme za potrebe Županijske uprave za civilnu zaštitu – Županijske uprava za civilnu zaštitu

15. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za nabavku zakupa prostorija za smještaj Ureda za javne nabavke – Ured za javne nabavke

16. Suglasnost za nabavku roba i usluga za potrebe škola - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta

17. Suglasnost za popunu radnog mjesta „viši referent – vozač“ u Stručnoj službi Skupštine Županije – Stručna služba Skupštine Županije

18. Suglasnost za sklapanje ugovora o djelu o privremenim i povremenim poslovima za potrebe Stručne službe Skupštine Županije – Stručna služba Skupštine Županije

19. Konsolidirano izvješće za Vladu i proračunske korisnike Srednjobosanske županije za razdoblje 1. 1. do 31. 3. 2023. godine – Ministarstvo financija

20. Konsolidirano izvješće za općine Srednjobosanske županije za razdoblje 1. 1. do 31. 3. 2023. godine – Ministarstvo financija

21. Izvješće o korištenju sredstava tekuće rezerve Vlade Županije, premijera Županije i ministrice financija za prvo tromjesečje 2023. godine – Ministarstvo financija

22. Izvješća o realizaciji zaključaka Vlade Županije za prvu sjednicu u mjesecu svibanj 2023. godine – Stručna služba Vlade

a) Ministarstvo pravosuđa i uprave

b) Ministarstvo unutarnjih poslova (2x)

c) Ministarstvo gospodarstva

23. Izvješća o radu inspekcija za prvu sjednicu u mjesecu svibanj 2023. godine – Stručna služba Vlade

a) Ministarstvo unutarnjih poslova

b) Ministarstvo gospodarstva

c) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

d) Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta

e) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

24. Izvješće o rezultatima korištenja mobilnih i fiksnih radara za I. kvartal 2023. godine – Ministarstvo unutarnjih poslova

25. Izvješće o rezultatima provedenih postupaka javnih nabava za razdoblje 1. 1. do 31. 3. 2023. godine – Ured za javne nabavke

26. Izvješća Općine Busovača o utrošku doniranih sredstava za oblast civilne zaštite (2x) – Županijska uprava za civilnu zaštitu

27. Informacija Porezne uprave Federacije BiH o stanju u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

28. Informacija o realiziranju Akcijskog plana aktivnosti za izvršenje generalnih mjera naloženih presudom Europskog suda za ljudska prava u predmetu Spahić i 15 drugih protiv BiH – Ministarstvo financija

Notra.ba

REDAKCIJA PORTALA

info@notra.ba

Marketing

marketing@notra.ba

Copyright 2007-2023 NOTRA Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

Uvjeti korištenja Pravila privatnosti Kolačići Impressum

Pravila o kolačićima

Ova stranica koristi samo nužne kolačiće kako bi Vam omogućili bolje i ugodnije surfanje. Korištenjem web stranice slažete se sa uvjetima korištenja kolačića.