ART BLOG NAŠA DIJASPORA NATJEČAJI MARKETING ARHIVA POŠALJITE VIJEST
  • stela
  • rovkop
IDENTIFIKACIJA I MAPIRANJE

sumskozemljiste.jpg

Asocijacija privatnih šumoposjednika Srednjobosanske županije je kroz suradnju s Federalnim Ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Srednjobosanske županije prepoznala problem nekontroliranog odlaganja otpada koji rezultira nastajanjem ilegalnih deponija na šumskom zemljištu, kako državnom tako i privatnom, a naročito u ruralnim dijelovima gdje je došlo do iseljavanja stanovništva i napuštanja privatnog šumskog zemljišta.

Nastajanje ilegalnih deponija otpada je posljedica neodgovarajućeg odlaganja otpada od strane lokalnog stanovništva. Prisustvo ilegalnih deponija i neodgovarajućeg odlaganja otpada je općeprisutni problem u cijeloj Bosni i Hercegovini, a općine: Busovača, Travnik i Novi Travnik nisu izuzetak po tom pitanju.

Lokalne zajednice i komunalna preduzeća ne posjeduju, sveobuhvatne, detaljne i ažurirane podatke koji se odnose na identificiranje, izradu spiska i mapiranje ilegalnih deponija otpada na šumskom zemljištu. Sa druge strane ulazne informacije dobivene od strane Županijske uprave za šumarstvo SBŽ i poduzeća šumarstva ŠPD Srednjobosanske šume doo Donji Vakuf koje gospodari državnim šumama na području Srednjobosanske županije ukazuju na značajan broj ilegalnih deponija otpada na šumskom zemljištu, kako registriranih tako i novonastalih.

U skladu s tim partneri u projektu su odlučili da koriste informacije koje posjeduju javna komunalna poduzeća kao osnovu, te da se pristupi detaljnoj identifikaciji postojećih ilegalnih deponija otpada u cilju izrade detaljnog spiska ilegalnih deponija otpada na području općina Busovača, Travnik i Novi Travnik..


Odlukom Vlade SBŽ broj: 01-02-366/2019 od 20.05.2019. godine usvojen je Programu utroška sredstava ˝Transfer – Poticaj šumama u skladu sa zakonom o šumama˝ utvrđenih Budžetom Srednjobosanskog kantona sa kriterijima raspodjele sredstava za 2019. godinu. Odlukom Vlade SBŽ broj: 01-02-923/2019 od 22.10.2019. godine data je saglasnost za izdvajanje finansijskih sredstava Asocijaciji privatnih šumoposjednika Srednjobosanske županije za projekte ˝Identifikacija, mapiranje i saniranje odabranih deponija otpada koje se nalaze na šumskom zemljištu na području općine Travnik i općine Novi Travnik . Dana 25.10.2019. godine zaključen je Ugovor o implementaciji odobrenih sredstava broj 01-14-34/18-114 .


U narednom koraku, nakon identifikacije ilegalnih deponija i izrade detaljnog spiska, pristupilo se mapiranju ilegalnih deponija otpada na način da su se korištenjem GPS uređaja snimile koordinate ilegalnih deponija i izvršila procjena količina, vrsta otpada i površina ilegalnih deponija otpada. Dobiveni podatci su se koristili da bi se napravila odgovarajuća detaljna digitalna mapa ilegalnih deponija otpada na području općina: Busovača, Travnik i Novi Travnik. Mape u digitalnom obliku su odštampane i distribuirane partnerima u projektu i zainteresiranim stranama. U narednom koraku urađena je sanacija šest ilegalnih deponija otpada na području općina Busovača, Travnik i Novi Travnik, na način da su članovi Asocijacije privatnih šumoposjednika u suradnji s lokalnim stanovništvom, komunalnim poduzećima i ostalim partnerima u projektu izvršili prikupljanje, utovar i odvoz otpada na Regionalnu deponiju otpada Mošćanica u Zenici. Na lokalitetima koji su sanirani postavljeni su informativni panoi o financiranju projekta, nositelju projekta i partnerima u projektu i zabrani odlaganja otpada na saniranim lokacijama.


Nakon saniranja ilegalnih deponija otpada u suradnji s partnerima u projektu i komunalnim preduzećima na području saniranih lokaliteta, lokalnom stanovništvu su podijeljene brošure (izrađene u okviru projekata) o štetnosti odlaganja otpada u šuma i na šumsko zemljište. Na saniranim lokalitetima gdje je bilo moguće podijeljene su kante za odlaganje otpada i organizirano je informiranje lokalnog stanovništva o proceduri odlaganja i odvoza smeća i uključivanje u organizirani vid prikupljanja i odvoza otpada.


U nastavku teksta se mogu preuzeti: izvještaj o evaluaciji učinaka/efekata dodijeljenih budžetskih sredstava, mape i spiskovi ilegalnih deponija, plakati i brošure izrađeni u okviru projekata.

Projekat: Identifikacija, mapiranje i saniranje odabranih deponija koje se nalaze na šumskom zemljištu na području općine Busovača


Financira: Projekat je financiran od strane Federalnog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, PIU Šumarstva i Poljoprivrede u okviru Projekta održivog upravljanja šumom i krajolikom finansiranog od strane GEF-a (Global Environment Facility)


Razdoblje implementacije: 2019. godina


Partneri u projektu:
1. Općina Busovača
2. Javno komunalno poduzeće Komunalac d.o.o. Busovača
3. ŠPD Srednjobosanske šume d.o.o., Donji Vakuf, šumarija Busovača
4. Lovačko društvo „Zec“ Busovača
5. Udruženje za zaštitu životne okoline „EKOBUS“ Busovača
6. Županijska uprava za šumarstvo Srednjobosanske županije
7. fea—Inicijativa za šumarstvo i okoliš

Projekat: Identifikacija, mapiranje i saniranje odabranih deponija koje se nalaze na šumskom zemljištu na području općine Travnik
Financira: Projekat je financiran od strane Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Srednjobosanske županije Županijska uprava za šumarstvo
Razdoblje implementacije: 2019-2020. godina


Partneri u projektu:
1. Općina Travnik
2. Javno komunalno poduzeće „Bašbunar“ Travnik
3. ŠPD Srednjobosanske šume d.o.o. Donji Vakuf, šumarija Travnik
4. Turistička zajednica SBŽ
5. Udruženje Vlašić planet života
6. Zavod za javno zdravstvo SBŽ
7. Fea—Inicijativa za šumarstvo i okoliš

Projekat: Identifikacija, mapiranje i saniranje odabranih deponija koje se nalaze na šumskom zemljištu na području općine Novi Travnik


Financira: Projekat je financiran od strane Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Srednjobosanske županije, Županijska uprava za šumarstvo
Razdoblje implementacije: 2019-2020. godina

Partneri u projektu:
1. Općina Novi Travnik
2. Javno komunalno poduzeće „Vilenica-Čistoća“ d.o.o. Novi Travnik
3. Javno preduzeće „Vilenica-Vodovod“ d.o.o. Novi Travnik
4. ŠPD Srednjobosanske šume d.o.o. Donji Vakuf, šumarija Novi Travnik
5. Turistička Zajednica SBŽ
6. Fea—Inicijativa za šumarstvo i okoliš

Sbk-ksb.gov.ba

0
0
0
s2sdefault

artinfo2019-footer-logo.png

REDAKCIJA PORTALA

E-mail

info@notra.ba

Marketing

marketing@notra.ba

POSTANITE DIO TIMA

Copyright 2007-2020 NoTra Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17